077-2316348
סוהו ריהוט ותאורה מזמינה אותך
לסדרת סדנאות אינטימית עם
יונתן מונג'ק
חשיבות מערך הרהוט כמכשיר לכתיבת סיפור הפרוייקט וכבסיס היחידי לתיכנון חשמל תאורה ומערכות בכלל